top of page
Ontwerp zonder titel (64).png

Dienstverlening aan huis 

Voor de vraagouder

Onder de Regeling dienstverlening aan huis kun jij als ouder particulier een nanny voor maximaal drie dagen per week laten oppassen op jouw kind(ren). Voor deze opvangvorm wil de overheid en de belastingdienst een uitzondering maken op de verplichte lasten voor de werkgever. In het geval dat een nanny bij jou thuis op je kinderen past, ben jij een opdrachtgever. Je vertelt je nanny wat ze moeten doen. Dat betekent dat er een gezagsverhouding ontstaat, ondanks dat bepaalde taken in overleg worden afgesproken.

Door de Regeling dienstverlening aan huis hoef je geen administratie te voeren, of loonbelasting en werkgeverspremies te betalen. Je hoeft zelfs nergens op te geven dat iemand voor je werkt. Overigens moet de opdrachtnemer, in dit geval de nanny, wel de verdiensten opgeven bij de belastingdienst. Zij is dus zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan belastingen.

De Regeling dienstverlening aan huis is niet een opzichzelfstaande regeling of wet. De regeling bevat een verzameling uitzonderingen op de bestaande wet- en regelgeving voor werkgevers en werknemers. Het is een soort light-versie van een arbeidsovereenkomst.

               Voor jou als nanny

Regeling dienstverlening in het kort 

Uurtarief en betaling

 • Je hebt ten minste recht op het minimumloon.

 • Het salaris is jouw bruto-uurtarief je moet hier zelf nog inkomstenbelasting over betalen daarnaast adviseren wij een bedrag opzij te zetten voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en je pensioen.

 • Je hebt recht op uitbetaling van je salaris binnen 5 dagen na afloop van de kalendermaand.

Ziekte en betaling

Het voordeel van Dienstverlening aan huis is dat je tijdens jouw ziekte doorbetaald krijgt. Tijdens de eerste twee dagen dat je ziek bent krijg je niet doorbetaald. Na die 2 dagen heb je recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. 

Hoeveel de ouder jouw moet door betalen spreek je van te voren met elkaar af. Het kan zijn dat jullie afspreken dat de ouder gewoon 100% van je loon doorbetaalt. Gebruikelijker is om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Vakantieregeling 

 • Je hebt recht op 8% vakantietoeslag over je loon. Daarnaast heb je recht op vakantie-uren voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. 

 • Stel: je werkt 16 uur per week dan heb je recht op 4 x 16 uur = 64 vakantie-uren per jaar. 

 • Je overlegt samen met de ouder over je verlof daar worden dan afspraken over gemaakt. 

 • Je hebt recht op loondoorbetaling tijdens opname van je vakantie-uren. 

 • Je werkdag wordt doorbetaald op een officiële feestdag.

Ondersteuning en begeleiding Little Steps

 • Je hebt recht op 8% vakantietoeslag over je loon. Daarnaast heb je recht op vakantie-uren voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. 

 • Stel: je werkt 16 uur per week dan heb je recht op 4 x 16 uur = 64 vakantie-uren per jaar. 

 •  Je overlegt samen met de ouder over je verlof daar worden dan afspraken over gemaakt. 

 • Je hebt recht op loondoorbetaling tijdens opname van je vakantie-uren. 

 • Je werkdag wordt doorbetaald op een officiële feestdag

Deze regeling is alleen van toepassing wanneer iemand maximaal drie dagen of minder voor je werkt. Binnen die drie dagen is het niet van belang hoeveel uur iemand werkt. Komt je Nanny maar één uurtje of werkt ze twaalf uur op één dag, het telt beiden als één dag werk. Heb je meer dan drie dagen gastouderopvang nodig, dan kun je ervoor kiezen om met twee nanny's onder deze regeling te werken.

Je komt in aanmerking voor deze regeling wanneer er een gezagsverhouding ontstaat. Jij geeft bij de gastouder aan welk werk er gedaan moet worden en de gastouder voert dit uit. De afspraken over deze zaken moeten vastliggen in een overeenkomst. Wanneer je vier dagen of meer gebruik maakt van dezelfde nanny ga je een gewone arbeidsovereenkomst aan, mét de reguliere verplichtingen voor de werkgever. 

Let op: deze regels gelden alleen voor de particuliere nanny's, niet voor de nanny die werkt als zelfstandige. Als je op zoek bent naar een nanny thuis en gebruik wil maken van deze regeling, is het dus belangrijk om te weten of je potentiële gastouder wel of geen zzp’er is. 

Waarom is dit niet geldig voor nanny's die werken als zzp'er? De zzp-nanny  heeft minimaal drie opdrachtgevers per jaar. Zij bepaalt meestal haar eigen uurtarief. Een zzp-nanny draagt zelf het ondernemersrisico. Daardoor betaal je aan een nanny die als zelfstandige werkt geen vakantietoeslag. Ook heeft zij geen recht op doorbetaling bij ziekte. Het kan dus zo zijn dat een zzp-nanny een hoger uurtarief heeft, juist omdat zij zelf verantwoordelijk is voor onder andere vakantiegeld, verzuim bij ziekte en pensioen. 

Wanneer is deze regeling van toepassing?

bottom of page