top of page
Kopie van Zonder titel (5).png

Bespaar geld door kinderopvangtoeslag

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je werkt, volgt een traject naar werk, studeert of doet een inburgeringscursus.

  • Je hebt een contract afgesloten met een kindercentrum of gastouderbureau.

  • Dit kindercentrum of gastouderbureau staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

  • Je betaalt zelf een deel van de opvangkosten.

  • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.

  • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of bent degene die voorziet in het onderhoud van het kind.

  • Je kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
     

Meer weten over deze voorwaarden? Kijk op de site www.toeslagen.nl.

Maximaal aantal uren

Je kunt over maximaal 230 uur opvang per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen. Het maakt hierbij niet uit of de opvang verzorgd wordt door een gastouder, nanny, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een combinatie hiervan.

Het aantal uren kinderopvang waarover je toeslag kunt aanvragen, hangt af van de uren van de minst werkende ouder en of je kind naar de dag- of buitenschoolse opvang gaat.

Dagopvang

Neem de uren van de minst werkende ouder en vermenigvuldig deze met 140%. 

Voorbeeld:

jij werkt 24 uur per week en je partner werkt fulltime.

24 uur x 140% = 33,6 uur.

33,6 uur x 52 weken (1 jaar) : 12 = 145,6 uur per maand. 

In dit geval mag je over maximaal 146 uur per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

Uurtarieven

Belastingdienst Toeslagen maakt geen onderscheid in nanny- of gastouderopvang. Beide soorten opvang vallen voor de fiscus onder ‘gastouderopvang’.

Het maximale uurtarief gastouderopvang 2021 waarover je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen is € 6,49. 

Wanneer het uurtarief voor jouw kinderopvang boven het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag ligt, ontvang je over het deel boven het maximale uurtarief geen toeslag.

Proefberekening

Wil je weten welk bedrag aan kinderopvangtoeslag jij aan kunt vragen over de opvang die je nodig hebt? Maak de proefberekening van Belastingdienst Toeslagen.

Aanvragen

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via Mijn toeslagen. Je hebt hiervoor een DigiD nodig.

Let op: vanaf het moment dat de opvang bij je gastouder of nanny officieel start, heb je daarna nog drie kalendermaanden om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Ben je later met je aanvraag? Dan loop je een deel van je toeslag mis.

Kinderopvangtoeslag

Wanneer je jouw kind naar de opvang brengt maak je kosten voor de gastouder en Little Steps.

Omdat gastouderopvang een vorm is van formele opvang kun je kinderopvangtoeslag aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je opvangkosten.

 

In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen. Jouw opvangkosten zijn dus je bruto kosten. Na het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kun je jouw netto kosten berekenen.

bottom of page