top of page
Ontwerp zonder titel (92).png

Wist je dat?

Kleine weetjes

Volg hier alle leuke weetjes uit de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Wist je dat gastouderopvang een vorm van kinderopvang is en jij als ouder daarom kinderopvangtoeslag kan aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet?

Ouderschapsverlof

Wist je dat je recht hebt op ouderschapsverlof? Als je langer dan één jaar in dienst bent bij je huidige werkgever, heb je recht op onbetaald ouderschapsverlof. Je mag een half jaar lang de helft van je normale aantal uren per week werken of een tijdje helemaal niet. Soms heb je zelfs recht op betaald ouderschapsverlof.

 Gastouders zijn professioneel
Gastouderopvang wordt steeds professioneler. Dit komt onder andere door de Wet kinderopvang, die in 2005 is ingevoerd. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang.

bottom of page