top of page
Ontwerp zonder titel (96).png

Stap voor stap zoeken wij de gastouder die bij jouw gezinssituatie past

Koppeling procedure

Wij gaan voor jou op zoek naar een leuke gastouder of oppas gezin. Wanneer dat is gelukt, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of er een klik is tussen vraag en gastouder en worden de opvang wensen besproken. Als het gesprek goed is verlopen tussen vraag en gastouder vindt het koppelingsgesprek plaats.

 

Hieronder lees je stap voor stap hoe een koppelingsgesprek verloopt.

Stap 1: Kennismakingsgesprek

Wij hebben een leuk oppasadres of gastouder voor jou gevonden. Stap 1 is het kennismakingsgesprek tussen vraagouder en gastouder. Tijdens dit gesprek worden de opvangwensen besproken met de gastouder en wordt er gekeken of er een klik is tussen beiden partijen.


 

Leuk, het kennismakingsgesprek is goed verlopen, nu volgt het koppelingsgesprek. Het koppelingsgesprek vindt plaats onder begeleiding van de bemiddelingsmedewerker, in het huis waar de opvang gaat plaatsvinden. Tijdens dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Doornemen en ondertekenen ‘Overeenkomst van opdracht gast- en vraagouder(s)’;

  • Doornemen en ondertekenen ‘Overeenkomst van opdracht vraagouder(s) en Gastouderbureau Little Steps;

  • Invullen van het ‘Persoonlijke informatie opvangkind en akkoordverklaring';

  • Opvangwensen vraagouder;

  • Huisregels gastouder.

 

Stap 2: Koppelingsgesprek gastouder

Stap 3: Proefperiode

Wanneer de contracten ondertekend zijn en de opvang gaat plaatsvinden, begint de proefperiode van één maand. Na de proefperiode neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met de ouders om te horen hoe de proefperiode bevalt en of er mogelijk vragen en/of problemen zijn. Aan het einde van deze periode besluiten de gast- en vraagouders of zij samen door willen gaan met de opvang.


Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats, zowel met de gastouder als met de ouder. Bij de gastouder vindt twee keer per jaar een huisbezoek plaats. Tijdens één van deze huisbezoeken wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij wordt er gekeken of de woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor kinderopvang.


In deze gesprekken komen de volgende zaken aan de orde:

  • Hoe gaat het met jouw kind in het gastgezin;

  • Hoe is de relatie tussen de vraag- en gastouder;

  • Zijn de gemaakte afspraken duidelijk;

  • Zijn er veranderingen in de gemaakte afspraken;

  • Worden de afspraken nagekomen.

Ontwerp zonder titel (97).png

Stap 4: Evaluatie

bottom of page