Ontwerp zonder titel (50).png

Gastouderopvang is professionele opvang 

Kwaliteitseisen gastouder

Je mag niet zomaar aan de slag als gastouder. De gemeente en de Wet kinderopvang stellen een aantal belangrijke eisen voor de veiligheid van jou en het kind. 

Gastouderbureau Little Steps helpt je stap voor stap aan alle eisen te voldoen zodat jij professionele opvang kan bieden.

Diploma's 

Als gastouder of nanny moet je in het bezit zijn van één van de onderstaande diploma's:

  • MBO diploma helpende zorg en welzijn niveau 2

  • Pedagogisch medewerkster niveau 3 of 4

  • Een certificaat goed gastouderschap 

EHBO Diploma voor kinderen

Voor de veiligheid van het kind is het verplicht om in het bezit te zijn van een EHBO diploma voor kinderen. Het is belangrijk dat je weet hoe te handelen in een gevaarlijke situatie. Als gastouder mag je zelf kiezen waar je dat diploma gaat behalen. Vaak bestaat het diploma behalen uit een online cursus en een praktijkexamen. 

 

Ontwerp zonder titel (58).png

VOG vereist

Iedereen die woont of werkt in de kinderopvang moet zich inschrijven in het Personen Register Kinderopvang (PRK). Dat geldt voor iedereen die structureel aanwezig is op de opvanglocatie. 

Voor de inschrijving in het PRK heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Met een VOG bewijs je dat je gedrag in het verleden geen bezwaar is om als gastouder of nanny aan de slag te gaan.

De VOG Natuurlijke Personen (NP) die je gebruikt voor de inschrijving in het Personen Register Kinderopvang mag niet ouder zijn dan twee maanden.

Overige kwaliteitseisen

  • Je bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.

  • Jouw eigen kinderen staan niet onder toezicht.

  • Je bent zelf niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet.

  • Tijdens de opvang spreek je Nederlands, Fries of een andere streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken.

  • Je bent bekend met het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau.

  • Je kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en handelt hiernaar.

Als je aan alle kwaliteitseisen voldoet en jouw opvanglocatie is goedgekeurd door ons en de GGD is de volgende stap registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wanneer je geregistreerd bent mag je officieel opvang bieden en gaan wij samen aan de slag.

Benieuwd aan welke eisen de opvanglocatie moet voldoen? Bekijk het hieronder.

Ontwerp zonder titel (59).png