top of page
Ontwerp zonder titel (81).png

Kwaliteitseisen nanny

Om als nanny aan het werk te mogen stelt de overheid en de Wet kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen als een gastouder. Die eisen zijn bedoeld ter bescherming van jouwzelf en jouw oppaskind. 

Diploma's 

Jij als gastouder of nanny moet in bezit zijn van een van de onderstaande diploma's:

 

  • MBO diploma helpende zorg en welzijn niveau 2

  • Pedagogisch medewerkster niveau 3 of 4

  • Een certificaat goed gastouderschap 

  • EHBO Diploma voor kinderen.

Voor de veiligheid van het kind is het verplicht in het bezit te zijn van een EHBO diploma voor kinderen. Het is belangrijk dat jij weet hoe te handelen in een gevaarlijke situatie. Jij als gastouder mag zelf kiezen waar je dat diploma gaat behalen. Vaak bestaat het diploma behalen uit een online cursus en een praktijkexamen. 

 

VOG vereist

Ontwerp zonder titel (58).png

Iedereen die woont of werkt in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personen Register Kinderopvang (PRK). Dat geldt voor iedereen die structureel aanwezig is op de opvanglocatie, maar ook het huis waar jij als nanny aan de slag gaat.

Voor die inschrijving in het PRK heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Met een VOG bewijs je dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar is om als gastouder of nanny aan de slag te gaan.

De VOG Natuurlijke Personen (NP) die je gebruikt voor de inschrijving in het Personenregister kinderopvang mag niet ouder zijn dan twee maanden.

Overige kwaliteitseisen

  • Je bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang

  • Je bent zelf niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet

  • Tijdens de opvang spreek je Nederlands, Fries of een andere streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken

  • Je bent bekend met het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau

  • Je kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en handelt hiernaar

Als je aan alle kwaliteitseisen voldoet en wij voor jou een passend opvanggezin hebben gevonden is de volgende stap het registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wanneer je geregistreerd bent mag je officieel opvang bieden en gaan wij samen aan de slag.

Ontwerp zonder titel (83).png
bottom of page