top of page
Kopie van Kopie van Kopie van Zonder tit

Verantwoordelijke opvang voor jouw kind

Kwaliteitseisen opvanglocatie gastouder

De opvanglocatie van de gastouder moet aan de geldende veiligheidseisen voldoen. Deze eisen worden bepaald door de Wet kinderopvang. Wij als bureau controleren de opvanglocatie door middel van een risico-inventarisatie. Daarnaast voert de GGD ook een controle uit. Bij goedkeuring van beide partijen wordt er een inspectierapport opgemaakt. Dit rapport is terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

De speelruimte

De speelruimte is de ruimte waar de kinderen spelen, het is belangrijk dat de ruimte groot genoeg is. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen. Kinderen moeten veilig en verantwoord kunnen bewegen en spelenderwijs kunnen ontwikkelen met speelgoed wat hen uitdaagt in hun ontwikkeling en creatieve spel.

Voor kinderen tot 1,5 jaar moet er een aparte ruimte aanwezig zijn om te slapen. Het is belangrijk dat die ruimte goed geventileerd kan worden en alle gevaarlijke dingen zoals raamkoortjes weg gewerkt zijn. Wij raden aan om met babyfoons te werken zodat je altijd de kind(eren) goed kan horen of zien.

Slaapruimte

boy-1261760_1920.jpg

Hoeveel kindjes mag jij als gastouder opvangen?

Gastouderopvang in kleinschalige opvang. Dit betekent dat je opvang biedt aan een klein groepje kinderen. Lees hieronder het aantal dat is toegestaan volgens de Wet kinderopvang.

  • Maximaal 6 kinderen tot 13 jaar tegelijk opvangen

  • Maximaal 5 kinderen tot 4 jaar tegelijk opvangen

  • Maximaal 4 kinderen tot 2 jaar tegelijk opvangen

  • Maximaal 2 baby’s (tot 1 jaar) tegelijk opvangen

Let op: Jouw eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld.

Gastouderbureau Little Steps helpt jou graag met het vinden van nieuwe kindjes. Wij begeleiden en helpen jou met het promoten van jouw opvang.

Risico-inventarisatie

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zullen wij als bureau twee keer in het jaar een huisbezoek doen op de opvanglocatie. Wij controleren dan op alle kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang stelt. We voeren één keer een risico-inventarisatie uit en één keer een evaluatiegesprek.

Buitenruimte

Frisse lucht is voor kinderen heel belangrijk. Wij raden ook onze gastouders aan om elke dag even met de kinderen naar buiten te gaan. Dit kan natuurlijk bij de gastouder in de tuin of buiten in de buurt een wandeling maken. Alle buitenspeelmogelijkheden moeten voldoen aan de veiligheidsnormen en afgestemd zijn op de leeftijd van jouw opvangkinderen.    

Als de GGD controle komt uitvoeren op de opvanglocatie willen zij een aantal belangrijke documenten inzien. In de volgende link vind je de lijst documenten op locatie. Deze documenten moeten voor de GGD inzichtelijk aanwezig zijn. Dit mag schriftelijk of digitaal zijn. Jij als nanny moet ervoor zorgen dat de documenten altijd up-to-date zijn!

Belangrijke documenten GGD

Rookvrij

De opvanglocatie dient te allen tijde rookvrij te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende goed functioneerde rookmelders te hangen. Wij adviseren ook een koolmonoxidemelder op te hangen voor de extra veiligheid. 

Kopie van Zonder titel (13).png
bottom of page