top of page
Ontwerp zonder titel (88).png

Kwaliteitseisen opvanglocatie vraagouder

Wanneer je opvang biedt als nanny bij de vraagouder thuis is het huis van de vraagouder de opvanglocatie. Ook aan de opvanglocatie van de vraagouder zitten kwaliteitseisen verbonden voor de veiligheid van het kind. De ouders zijn verantwoordelijk voor alle kwaliteitseisen en jij als nanny voor jouw persoonlijke eisen. 

De opvanglocatie van de vraagouder moet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als bij de gastouder. Deze eisen worden bepaald door de Wet kinderopvang. Wij als bureau voeren de controle uit door middel van een risico-inventarisatie, daarnaast controleert de GGD de opvanglocatie. Bij goedkeuring van beide partijen wordt er een inspectierapport gepubliceerd. Dit rapport is terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Na de eerste inspectie wordt de opvanglocatie jaarlijks gecontroleerd door ons als gastouderbureau. Bij veranderingen zoals een verhuizing volgt er een extra inspectie. Daarnaast bezoekt de GGD de geregistreerde voorzieningen steekproefsgewijs.

Risico-inventarisatie

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zullen wij als bureau twee keer in het jaar een huisbezoek doen op de opvanglocatie. Wij controleren dan op alle kwaliteitseisen dat de Wet kinderopvang stelt. We voeren één keer een risico-inventarisatie uit en één keer een evaluatiegesprek.

Hygiëne & veiligheid 

Wij controlen extra goed op hygiëne & veiligheid. Het is belangrijk voor onze nanny's en jouw kind(ren) dat alles netjes en veilig is. Zo controleren wij bijvoorbeeld of de schoonmaakmiddelen hoog staan en er geen afval op de keuken ligt. Wij werken met een speciaal veiligheids- en gezondheidsprotocol. 

Als de GGD controle komt uitvoeren op de opvanglocatie willen zij een aantal belangrijke documenten inzien. In de volgende link vind je de lijst documenten op locatie. Deze documenten moeten voor de GGD inzichtelijk aanwezig zijn. Dit mag schriftelijk of digitaal zijn. Jij als nanny moet ervoor zorgen dat de documenten altijd up-to-date zijn!

Belangrijke documenten GGD

Ontwerp zonder titel (90).png
bottom of page