top of page
Kopie van Zonder titel (2).png

Gastouderopvang is professionele kinderopvang

Oudercommissie 

Elk kinderdagverblijf organisatie moet aangesloten zijn bij de oudercommissie en de klachtencommissie.

De commissies zijn belangrijk om de kwaliteit van het gastouderbureau en de opvang hoog te houden en eventuele problemen op te lossen.

Als ouder heb jij de mogelijkheid om je aan te sluiten bij de oudercommissie van gastouderbureau Little Steps.

 

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.

 

Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van gastouderbureau Little Steps behandeld en worden adviezen geformuleerd. Belangrijke informatie en vragen wat invloed heeft op gastouders en de opvang worden met elkaar besproken en eventueel toegepast.

De ouderraad heeft een adviserende rol m.b.t. de volgende onderwerpen:

  • Pedagogisch beleid

  • Veiligheid

  • Voeding

  • Gezondheid en hygiëne

  • De ouderraad komt twee keer per jaar samen voor een evaluatiegesprek.

klachten regelement 

Gastouderopvang is goedkoper dan een kinderdagverblijf 

Gastouderbureau Little Steps is op zoek naar leden voor de ouderraad.

Vind jij het leuk om mee te denken over het functioneren van ons gastouderbureau?
Dan nodigen wij jou graag uit om je aan te melden als ouderraadslid.

bottom of page