top of page
Ontwerp zonder titel (37).png

Voor de vraagouders

Je bent op zoek naar professionele en veilige opvang voor jouw kind. Een leuke gastouder waar jouw kindje met veel liefde en plezier wordt opgevangen en waar kwaliteit en professionaliteit voorop staan. Of ben je op zoek naar een nanny die meedraait in jouw gezinssituatie? Gastouderbureau Little Steps werkt met leuke gastouders en nanny's die gediplomeerd zijn en staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

baby met blok.jfif

Gastouderbureau Little Steps staat voor warme, veilige en professionele opvang met oog voor kwaliteit en liefde voor jouw kind. Elk kind is uniek en bijzonder, wij vinden het belangrijk dat jouw kind kind kan zijn. Onze nanny's en gastouders kijken naar wat jouw kind nodig heeft en spelen daarop in. Jij als vraagouder vertrouwt erop dat wij en onze gastouders de beste zorg kunnen bieden voor jouw kind! Wij nemen dat vertrouwen heel serieus. Wij zien erop toe dat onze gastouders handelen en werken via ons pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe wij als gastouderbureau en gastouders veilige en verantwoordelijke opvang bieden. Om de kwaliteit en de kennis hoog te houden bieden wij cursussen en themabijeenkomsten voor onze gastouders aan. 

Kleine stapjes: Spelenderwijs ontwikkelt jouw kind stap voor stap

Gastouderopvang is flexibele voordelige opvang. Dit betekent dat je alleen de afgesproken contracturen betaalt en de daarbij horende bemiddelingskosten. Wij werken met tarieven op maat. Op basis van jouw persoonlijke gezinssituatie maken wij begeleiding en bemiddelingskosten. Hierbij wordt gekeken naar het aantal nodige opvanguren en dagen en eventuele bijzonderheden. Benieuwd naar jouw bemiddelingskosten? Neem dan contact met ons op.

Gastouderbureau Little Steps is een geregistreerd gastouderbureau, wij werken dan ook met erkende gastouders die gediplomeerd zijn en aan alle kwaliteitseisen voldoen. Omdat wij staan ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen als je aan de voorwaarden voldoet. 

unslash baby.jpg

              

Gastouderopvang is kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving.

Dit kan zowel in het huis van de gastouder, als in het huis van de kinderen zelf zijn.

Doordat gastouderopvang veel kleinschaliger is dan een kinderdagverblijf, kan er meer aandacht gegeven worden aan het individuele kind. De kinderen hebben altijd één vast gezicht, dat mede door jou is uitgekozen.

Gastouderopvang in het kort

bottom of page