top of page
foto wat kost nanny opvang.png

Een voordelig vast tarief voor jouw gezin 

Wat kost een nanny?

Nanny opvang is een vorm van kinderopvang met flexibele mogelijkheden. Gastouderbureau Little Steps biedt opvang op maat met de daarbij horende tarieven.

De tarieven voor opvang door een nanny bestaan uit twee delen:

1.  De opvangvergoeding nanny 
2. Begeleiding en bemiddelingskosten Little Steps 

Uurtarief nanny 

Het uurtarief wordt door de nanny en ouders samen bepaald. De richtlijn hiervoor is €13,00 - € 20,00 per uur, afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd en ervaring van de gastouder.

Wij rekenen geen inschrijfkosten!

Begeleiding - en bemiddelingskosten gastouderbureau Little Steps

Het voordeel van nanny opvang is dat je alleen de daadwerkelijke contract uren betaalt die je vooraf afspreekt met jouw nanny.

Wij maken een berekening van de bemiddelingskosten op basis van jouw persoonlijke gezinssituatie. Daarbij kijken wij hoeveel dagen en hoeveel uur jouw kind naar de opvang gaat. De minimale afname is 30 uur per maand. 

Vakantie nanny 

Een nanny, die werkt onder de Regeling Dienstverlening aan huis, heeft recht op 8% vakantietoeslag over het loon en recht op vakantie-uren voor vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week.

Voorbeeld: Jouw nanny werkt 16 uur per week dan heeft zij recht op 4 x 16 uur = 64 vakantie-uren per jaar.

Jouw nanny heeft recht op loondoorbetaling tijdens opname van deze vakantie-uren en feestdagen. Samen bespreek je vakanties of vrije dagen. Wij adviseren vier weken van tevoren vakantie en vrije dagen aan elkaar door te geven.

Kinderopvangtoeslag

Gastouderbureau Little Step is een erkend gastouderbureau die formele opvang aanbiedt. Jij als ouder kunt daarom kinderopvangtoeslag aanvragen. De opvangkosten die je maakt zijn jouw bruto kosten.

 

Lees hier meer over kinderopvangtoeslag

Ziekte nanny 

Wanneer jouw nanny werkt onder de Regeling Dienstverlening aan huis dan heb je te maken met een aantal voorwaarden.

Wanneer jouw nanny ziek wordt heb je te maken met twee wachtdagen waarover je jouw nanny niet door hoeft te betalen. Is jouw nanny na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft zij recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. Het bedrag dat moet worden doorbetaald spreek je van tevoren met elkaar af.

 

Bijvoorbeeld: Jullie spreken af dat je gewoon 100% van je loon doorbetaalt. Wij raden aan om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

bottom of page